PTE főoldal | PTE Telefonkönyv

IPARJOG - ALL

szerzõ: Miholics Zoltán

A Pécsi Tudományegyetem támogatást nyert az NKFI Alap terhére pályázatként kiírt, IPARJOG_12-1-2014-0018 azonosítószámú, „Gyermekkori magas hyperdiploid akut lymphoblastos leukémiára prediktív genetikai marker azonosítása és automatizált scanning (pásztázó) mikroszkópos azonosítása” című pályázatára.

NKFI

A pályázati projekt 2013.12.19.-tól 2015.06.18.-ig tartott.

Támogatási összeg: 447. 200 Ft

 

A projekt szakmai háttere: az akut lymphoblastos leukaemia (ALL), mint a leggyakoribb gyerekkori rosszindulatú daganat diagnosztizálására alkalmas módszerre vonatkozó iparjogvédelmi oltalmat kívánta biztosítani.

Akut lymphoblastos leukaemia: Évente átlagosan 30-40 eset fordul elő 1 millió gyerekre vonatkoztatva. A kezelés alapja a diagnosztika, amelynek kruciális eleme a patholgiai, molekuláris pathologiai, jelen esetben haematopathologiai diagnosztika. A jelenlegi WHO elvek szerint nem csak a daganatok phenotypusának megállapítására, de genetikai abberationak detektálására is törekedni kell, ez a subtypus besorolás és így a terápia stratifikáció alapja. Ezen leukaemia típus tumorsejtjei a genetikai, cítogenetikai vizsgálat előfeltételének tekinthető in vitro tenyésztés során oszlási képességet alig, vagy nem mutatnak, így a kromoszómaszám megállapításához szükséges, ún. oszlásban lévő metafázis sejtek nem nyerhetőek.

 

Iparjogvédelmi lépések:

A projekt/találmány tárgyát képező megoldásra 2013. december 19.-én benyújtásra került magyar szabadalmi bejelentés „Magas hiperdiploid akut limfoblastos leukémia diagnosztikája és prognosztikája" címmel és a bejelentés benyújtásával egyidejűleg megigényeltük a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától a gyorsított írásbeli véleménnyel kiegészített újdonságkutatási véleményt.

A pályázatból ezen eljárásjogi lépés költségeinek bizonyos elemeit voltunk jogosultak a támogatás terhére elszámolni.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától megkapott írásbeli véleménnyel kiegészített újdonságkutatási véleményében felhozottakat figyelembe vettük a szabadalmi bejelentés továbbvitele kapcsán.

A magyar szabadalmi bejelentés fenntartása érdekében PTE a vonatkozó díjakat megfizeti, valamint megadta a megbízott szabadalmi ügyvivő irodának az instrukciót arra vonatkozóan, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, a megadott határidőig nyújtsa be az Egyetem nevében az érdemi vizsgálat iránti kérelmet.

A pályázat benyújtásakor terveztük a nemzetközi (PCT) szabadalmi bejelentés benyújtását, melyet a magyar szabadalmi bejelentés elsőbbségére hivatkozva 2014. év végén a szabadalmi ügyvivő be is nyújtott az Egyetem nevében.

A szabadalmi ügyvivő idén értesítette az Egyetemet arról, hogy a nemzetközi szabadalmi bejelentéssel kapcsolatban a Nemzetközi Kutatási Hatóság (jelen esetben az Európai Szabadalmi Hivatal, a továbbiakban: Hatóság) a bejelentés újdonságát vizsgáló, valamint szabadalmazhatóságát értékelő „Nemzetközi Kutatási Jelentést", illetve „Nemzetközi Kutatási Hatóság Írásbeli Véleménye" (Véleményt) adott ki. A vélemény kapcsán megbízást adtunk a szabadalmi ügyvivőnek a Nemzetközi Elővizsgálati Jelentés elkészítése iránti kérelem benyújtására. Kérelmezése esetén egy kedvező Nemzetközi Elővizsgálati Jelentés megkönnyítheti az oltalom elnyerését az egyes országokban.

Amennyiben a Nemzetközi Elővizsgálati Jelentés pozitív lesz, az Egyetem tervezi a nemzetközi (PCT) szabadalmi bejelentés nemzeti fázisait is elindítani a piaci szempontból releváns országokban, régiókban.

Hasznosítási elképzelések:

Jelentős piaci igény mutatkozik a daganatok egyre specifikusabb diagnosztikus kritériumainak felállítására. Az alacsony kockázati csoportba sorolás a terápiában kevesebb gyógyszer felhasználást jelenten, mely hosszú távon a betegeknek kevesebb szövődményt, a társadalombiztosításnak pedig kevesebb költséget jelentene. A megoldás a jelenlegi formájában már hasznosíthatónak mutatkozik, aminek értékét a megszerezhető iparjogvédelem növelné. A találmány jövőbeli hasznosítása szempontjából potenciális partnernek az olyan cégek tekinthetük, akik fluoreszcens imaging szoftvereket készítenek és DNS próbákat állítanak elő.

 

Publikáció:

Pajor G, Varga P, Horváth B, Vojcek Á, Ottóffy G, Pótó L, Mátics R, Szuhai K, Alpár D, Pajor L

Gyermekkori akut lymphoblastos leukaemia /lymphoblastoma molekuláris stratifikációja - Hiperdiploid B-ALL: Mi van a felszín alatt?

HEMATOLÓGIA-TRANSZFUZIOLÓGIA 47:(1) pp. 10-16. (2014)

Alpár D, Pajor G, Varga P, Kajtár B, Pótó L, Mátics R, Vojcek Á, Ottoffy G, Szuhai K, Pajor L

Sequential and hierarchical chromosomal changes and chromosome instability are distinct features of high hyperdiploid pediatric acute lymphoblastic leukemia

PEDIATRIC BLOOD & CANCER 61:(12) pp. 2208-2214. (2014)

Pajor G, Kajtar B, Pajor L, Alpar D

State-of-the-art FISHing: Automated analysis of cytogenetic aberrations in interphase nuclei

CYTOMETRY PART A 81A:(8) pp. 649-663. (2012)

Pajor G, Alpar D, Szuhai K, Knief M, Poto L, Vojcek A, Ottoffy G, Pajor L

Novel Eight-target FISH Approach for Profiling Clonality of High-hyperdiploid Paediatric Acute Lymphoblastic Leukemia (HHD-pALL)

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 48:(Suppl. 5) p. S212. 1 p. (2012)

22nd Biennial Congress of the European-Association-for-Cancer-Research. Barcelona, Spanyolország: 2012.07.07 -2012.07.10.

Alpar D, Szuhai K, Pajor G, Vojcek A, Ottoffy G, Kneif M, Poto L, Pajor L

SUB-CLONAL CYTOGENETIC HETEROGENEITY IN HIGH HYPERDIPLOID ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA

PEDIATRIC BLOOD & CANCER 59:(6) p. 1034. (2012)

Pajor László

Akut lymphoblastos leukaemia/lymphoblastos lymphoma

HEMATOLÓGIA-TRANSZFUZIOLÓGIA 43:(1) pp. 101-106. (2010)

 

utoljára frissítve: 2015. szeptember 07. 13:43:58

« vissza