PTE főoldal | PTE Telefonkönyv

TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0002

szerzõ: Miholics Zoltán

Science, Please! PTE Science Building létrehozása, egyetemi informatikai infrastruktúra-fejlesztés.

Projekt neve: Science, Please! PTE Science Building létrehozása, egyetemi informatikai infrastruktúra-fejlesztés

Projekt azonosító: TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0002

Kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)

Projekt felelős: Czibók Balázs projektvezető (Pécsi Tudományegyetem Science, Please! Projektiroda, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.  Tel: +36(72)501-500/2404, Mobil: +36(30)925-5619, E-mail: czibok@rektori.pte.hu)

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (H-1055 Budapest, Bihari János utca 5. Honlap: www.okmt.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A természet- és műszaki tudományok sokoldalú támogatása az ÚMFT egyik kiemelt prioritása. A PTE a Science Building létrehozásával kívánja szolgálni a természettudományi oktatás, kutatás, innováció minden oldalát.

 

PTE Science Building

A Science Building korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új kutatóintézmény, amely a kutatóegyetemi rangot megcélzó PTE zászlóshajója. Együttműködik vállalatokkal, és rugalmasan reagál a kutatási trendekre, a tudásalapú gazdaság igényeire.

A projekt keretében PTE Science Building néven létrehozni kívánunk egy olyan - egyébként a Dél-Dunántúli Régió életében évtizedes hiányt pótló - kutatóközpontot, amely a korábbiakban szétaprózott kutatási potenciált a Pólus programban megfogalmazott egészségipar és a környezetipar köré koncentrálva, az emberi élet fenntarthatóságát kutatás-fejlesztési tevékenységgel szolgálva az ezirányú K+F tevékenység számára magas színvonalú műszerhátteret és laboratóriumterületet biztosít az itt elhelyezést nyerő kutatócsoportok részére. A SB három tématerületben koncentrálja a kutatási irányokat és a kapcsolódó oktatást:

1, Biotudományi Központ (Biosciences Center),

2, Környezettudományi Központ (Environmental Sciences Center),

3, Információtechnológiai Központ (Information Technology Center).

A hatékony tudásmenedzsmentet, tudásáramlást, technológia transzfert hivatott biztosítani a kialakításra kerülő Tudáshasznosítási és Technológiai Transzfer Központ a Régió tudásbázisaként az innováció-orientált, tudásalapú gazdaság fejlesztése, a helyi tudásbázisok és innovatív vállalkozók számára optimális tudásáramlást biztosító környezet megteremtése, az innovációs tevékenység fejlesztése. Szerepvállalásunk az innovációs tevékenységben a kutatás mellett kiterjed az innováció- és vállalkozás-menedzseléshez értő szakemberek képzésére, valamint az innovációs projekteket támogató egyéb szolgáltatások nyújtására, melynek szakmai bázisát az egyetemi oktatók, kutatók széles köre jelenti.

Célunk a Régió tudásbázisaként az innováció-orientált, tudásalapú gazdaság fejlesztése, a helyi tudásbázisok és innovatív vállalkozók számára az optimális tudásáramlást biztosító környezet megteremtése, az innovációs tevékenységek fejlesztése. Szerepvállalásunk az innovációs tevékenységben a kutatás mellett kiterjed az innováció- és vállalkozás-menedzseléshez értő szakemberek képzésére, valamint az innovációs projekteket támogató egyéb szolgáltatások nyújtására, melynek szakmai bázisát az egyetemi oktatók, kutatók széles köre jelenti.

A Pécsi Tudományegyetem hosszú évtizedekre visszanyúlóan magas színvonalú kutatómunkát folytatott és számos kiemelkedő tudományos eredményt ért el, ugyanakkor az koncentrált kutatási műszeres és laboratóriumi infrastruktúra hiánya nem tette lehetővé nagy számú nagy jelentőségű tudományos projekt megvalósítását. Ennek a problémának megoldását  célozza a létrehozandó Science Building, aminek magja egy tematikusan fókuszált természettudományos laboratóriumi rendszer. Az integrált laboratóriumi rendszer kiszolgálja a kutatómunkát, biztosítja a hallgatók magas színvonalú képzési hátterét, s kifelé irányuló mérési szolgáltatások nyújtását teszi lehetővé. A fejlesztés legfőbb értelme az egyetemi tudományos potenciál kihasználásának fokozása, a szétaprózódott kutatási erőforrások célorientált koncentrálása.

A Science Building projekt egyik kiemelkedően fontos célja az alapkutatási potenciál fejlesztése a természet-, műszaki és egészségtudományok legprogresszívebb területein. Azaz egy új kutatás-fejlesztési facilitás kialakítása a PTE keretében, amely lehetővé teszi nagy nemzetközi pályázatokban történő részvétel, azáltal, hogy olyan új laboratóriumok-facilitások létrehozása történik meg, melyek infrastrukturálisan az európai élvonalban vannak, és amihez hasonló koncentráció jelenleg nincs hazánkban.

A projekt szakmai tartalma

A projekt legfontosabb tevékenysége a kutatás-fejlesztés és az innováció fejlesztése. A K+F+I tevékenység kiemelt koncentrálása és magas színvonalú műszerellátásának biztosítása lehetőséget nyit a kutatói kritikus tömeg elérésére, a szinergikus hatások kiaknázására és a kutatási bevételek emelésére. A fejlesztésre azon területeket jelöltük ki, melyeken rendelkezünk a szükséges kompetenciával; tudományos megalapozottságuk már jelenleg is komoly; a fejlődésük, jelentőségük hosszútávon prognosztizálható. A Kapcsolódó projektcélok:

 • A PTE a fenntartható emberi élet kutatásának nemzetközileg elismert, kiválósági központja
 • A környezetipari és az egészségipari klaszterek tudományos és fenntarthatósági szempontú megalapozása
 • Hangsúlyosabb szerepvállalás a nemzetközi tudományos életben; bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba, projektekbe
 • A környezetipari és az egészségipari klaszter kutatási igényeinek kielégítése;
 • Magas színvonalú K+F+I tevékenység a kiemelt kutatási területeken;
 • Innovatív egészség- és környezetipari spin-off vállalkozások létrejötte

A biotudományi és környezettudományi kutatások fejlesztésére nyugat európai színvonalú infrastrukturális háttérre, a Science Buildingre alapozva kerülhet sor. Az új épület multifunkcionális kialakítása lehetővé teszi az igények folyamatos és hatékony kielégítését.

A műszeres fejlesztés lehetővé teszi a kutatási tevékenység eredményességének növelését, ennek eredményeként javul az egyetem kutatási bevételszerző képessége, több pályázati forrást lehet megszerezni és növekszik a kutatási megbízások volumene. A magas minőségű kutatás eredmények és modernebb kutatási ismeretek eredőjeként a fejlesztés pozitív hatással lesz a képzés színvonalára, továbbá a kutatói mobilitásra növelésére.

 • Spektroszkópia labor: TCSPC- és fázisfluoriméter, steady-state és időfelbontású fluoriméterek, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer (ICPAES), AAS láng és grafitkemence, Kombi röntgen pordiffrakciós és röntgen emissziós spekrométer (XRD/XRF)
 • Ultracentrifuga labor : Közép- és Ultracentrifugák
 • DNS, Genetika labor: DNS tisztító robotok, automata szekvenálók, DNS-chip printer, reader és hibridizáló egységek
 • Proteomika labor: HPLC, gélelektroforézis, GC és MS különböző kombinációi, proteomikai laboreszközök
 • Mikroszkóp labor: Optikai mikroszkóp optikai zoomos digitális fejjel, Polarizációs mikroszkóp, Fluoreszcencia mikroszkóp, SEM (Pásztázó elektronmikroszkóp+ röntgen analízis), TEM (Transzmissziós elektronmikroszkóp), Lézer pásztázó konfokális mikroszkóp, Multifunkcionális atomerő mikroszkóp
 • Lézer labor: Femto-mikroszekundumos időfelbontású fényforrások és mérőrendszerek UV, VIS, IR tartományra, THz frekvenciájú anyagvizsgáló műszer
 • NMR labor: Multinukleáris, többfunkciós NMR (600 MHz)
 • Biztonsági labor: BSL-3, Biosafety Level-3 szintű virológiai labor
 • Genetikai és Farmako-genomikai laboreszköz fejlesztés
 • Funkcionális genomikai laboreszköz fejlesztés
 • Sejt- és Neurobiológiai laboreszköz fejlesztés
 • Molekuláris farmakológia laboreszköz fejlesztés
 • Biofizikai laboreszköz fejlesztés
 • Környezetkémiai laboreszköz fejlesztés
 • Környezetfizikai laboreszköz fejlesztés
 • Biológiai laboreszköz fejlesztés
 • Környezetanalitikai és földtudományi laboreszköz fejlesztés
 • Környezettudományi és biotudományi hallgatói laborok kialakítása

A következő kiemelt tevékenység az ingatlanfejlesztés. A Science Building 7700 m2 területtel egy olyan, a természettudományokhoz kötődő kutatóközpont, amely a Pólus programban megfogalmazott egészségipar és környezetipar köré koncentrált K+F tevékenységhez magas színvonalú műszerhátteret és laboratóriumterületet biztosít. Az épület biztosítja a minőségi képzésfejlesztésekhez szükséges kapacitásokat. A képzési terek mellett hallgatói szolgáltatói és tanulói terek is kialakításra kerülnek. Az épület szerkezeti és gépészeti kialakításánál számos innovatív ökológiai, passzívház és intelligens ház megoldást alkalmazunk, melyek eredőjeként az épület fenntartása csak 60-70%-a lesz egy hagyományos épületének.  Az épületegyüttes hosszú távú alkalmazhatóságát, fenntarthatóságát jelentősen javítja a multifunkciós, könnyűszerkezetes kialakítás. Így a későbbi funkcióváltások gyorsan és minimális költséggel lesznek megoldható.

Költségvetés

 • Tervezés, előkészítés                           50 m Ft
 • Projekt menedzsment                        167 m Ft
 • Projekt megvalósítás                            24 m Ft
 • Szolgáltatások                                   357 m Ft
 • Építési költség (gépészet, burkolás, területrendezés, multimédia, épület-felügyelet, funkcióváltás, mobília, parkoló)          3 434 m Ft
 • K+F Műszerezés                              2 400 m Ft
 • Informatika                                       500 m Ft
 • általános költség                                   6 m Ft
 • Tartalék                                             10 m Ft
 • Összes                                           6 948 m Ft

Ütemterv

 • 2008. november: Projektindítás
 • 2008. december: tender és támogatási szerződés előkészítés
 • 2009. március: szerződéskötés
 • 2009. április-május: régészet
 • 2009. április: informatikai fejlesztések indulása
 • 2009. október: műszertenderek
 • 2010. november: új építési tender
 • 2010. március: kivitelezés megkezdése
 • 2011. május: kész épület
 • 2011. nyár: beműszerezés, beköltözés
 • 2011. ősz teljes átadás. projektzárás

A pályázat szövege

A megvalósíthatósági tanulmány szövege

Kapcsolódó projektek:

 • TÁMOP-4.2.2.B-10/1 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen. Tervezett projektnagyság: 899 353 839 Ft. A pályázat dokumentációja.

utoljára frissítve: 2011. március 24. 15:14:56

« vissza