PTE főoldal | PTE Telefonkönyv

TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0011

szerzõ: Miholics Zoltán

TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0011 SP! IKT - Science, Please! Innovatív Kutatói Team létrehozása

2009. július 1- 2011. június 30.


2009. július 1. nappal projektindító tudományos szimpóziummal kezdte meg működését a Science, Please! Innovatív Kutatói Team.

A Science Please! Innovatív Kutatói Team a környezeti károsodások bio-, környezet és informatikatudományi vizsgálatával, ezek eredményeiként megfogalmazott innovációkkal szolgálja a Pólus stratégiában meghatározott és ahhoz kapcsolódó oktatási és gazdaságfejlesztési célkitűzéseket; megalapozza a Science Building kutatási humán kapacitását, kutatási tevékenységét. A Kutatói Team összefogja az egyetem kutatói bázisát, nemzetközi beágyazottságával reagál a kutatási trendekre, a gazdaság igényeire.

Hosszú távú stratégiai célunk, hogy a PTE és ezen belül is a Science Building a fenntartható emberi élet kutatásának nemzetközileg elismert kiválósági központja, egyben a gazdaság és a társadalom számára hasznos kiemelkedő innovációs bázis legyen.

A projekt általános célja a fenntartható emberi élet kutatása – biotudományi, környezettudományi és informatikai innovatív megoldások keresése.

Kiemelt célok a környezeti károsodások kutatása, valamint a PTE Science Building kutatási humán erőforrás kapacitásának fejlesztése.

A fentiek eléréséhez kitűzött részcéljaink:

 • Magas színvonalú alap- és célzott alapkutatási tevékenység folytatása a PTE természettudományi kutatói állományának emelésével
 • Multi- és transzdiszciplináris Innovatív Kutatói Team kialakítása
 • Nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítése a kétoldalú kapcsolatok bővítése és nemzetközi kutatási hálózatokba történő bekapcsolódás révén. Ezen kutatócsoportjaink elé tűzött fontos célok elérése biztosítja majd a projekt utáni évek kutatási, pályázati és gazdasági sikereit, a természettudományos alapkutatásaink hosszú távú fenntarthatóságát. A témaválasztásokban alapozunk a jelenlegi sikerterületeinkre. Azokat továbbfejlesztjük, bővítjük a legígéretesebb, a nemzetközi trendek élvonalába tartozó irányokkal.
 • Fiatal kutatók, pre- és postdoktorok képzése,  kutatásokba vonzása
 • A nemzetközi élvonalba tartozó kutatási módszerek meghonosítása, kutatásmódszertani ismeretek emelése
 • Nemzetközi trendekhez illeszkedő kutatásokkal innovációk megalapozása
 • Az IKT hosszabb távú stabil fenntartásának megalapozása a tudományos eredményeket sikeresen alkalmazó új K+F+I projektekkel

Várt eredmények:

 • Innovatív eredmények a környezeti károsodások kutatásából
 • A PTE Science Building szakmai működésének megalapozása, a tudományos szellemi erőforrások szinergiákat erősítő koncentrálása
 • Aktív gazdasági, vállalati és intézményi partnerségek: közös K+F projektek, megbízások, hasznosítás
 • Transznacionális K+F hálózatokban való aktív, gyakran vezető részvétel: közös K+F projektek, kutatáshasznosítás megalapozása
 • Kutatóink tudományos, kutatásmódszertani és innovációs ismeretei jelentősen bővülnek
 • Kutatóink és a kapcsolódó gazdasági szereplők tudományos újító ereje fejlődik

A projekt alapvető tevékenysége komplex, szerteágazó, mégis összefonódó kutatások végzése. A PTE azon természettudományos kutatási tervei, amelyeken az IKT résztvevői dolgoznak, mind kiemelkedő eredményességgel művelt alapokra épülnek, szakmai színvonaluk a nemzetközi élvonalba tartozik. A témaválasztások illeszkednek a nemzetközi irányokhoz; multidiszciplinaritásuk megfelel a legújabb európai felfogásnak.
A tervezett kutatói csoportok mind különböző tudományos szinten álló és életkorú munkatársakból állnak, ezzel segítve az innovatív kutatói közösség működését, a tudományos életpálya vonzó megvalósítását, a szakmai sztenderdek megismerését.

utoljára frissítve: 2011. március 24. 15:12:08

« vissza